top of page
Wioska piastowska.JPG

O konkursie

Konkurs rekomendowany przez SARP nr 30/R/2023
Numer postępowania 1/MAB/ZP/2023
Numer publikacji w TED 2023/S 117-367990


Ambicją Muzeum Archeologicznego w Biskupinie (MAB) jest zastąpienie istniejącego pawilonu wystawienniczego z lat 70. XX wieku nową przestrzenią ekspozycyjną oraz nowoczesną infrastrukturą dla obsługi zwiedzających. Nowy pawilon nie ma stanowić konkurencji, lecz uzupełniać program rezerwatu archeologicznego, a nowa wystawa stała - zapewniać informacje na temat lokalnego osadnictwa, rekonstrukcji w rezerwacie oraz metod badań archeologicznych. Nowy budynek ma być kontynuacją działalności człowieka na terenie rezerwatu, stanowiąc świadectwo współczesnej kultury i osiągnięć cywilizacyjnych.


Konkurs jest jednoetapowy i realizacyjny. Pula nagród wynosi sto tysięcy złotych brutto, a autorzy zwycięskiej pracy zostaną zaproszeni do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie koncepcji konkursowej. Maksymalny planowany łączny koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania na jej podstawie robót budowlanych planowanej inwestycji nie powinien przekroczyć czterdzieści pięć milionów złotych. Kwota ta nie obejmuje projektu ani realizacji wystawy stałej w pawilonie, które zostaną zamówione w odrębnym postępowaniu.

Komunikacja z Organizatorem odbywa się za pośrednictwem platformy www.epk.sarp.pl - link w zakładce "platforma komunikacji".

Sąd Konkursowy

Piotr_Śmierzewski1.JPG
arch. Piotr Śmierzewski
Przewodniczący Sądu 

sędzia SARP, oddział Koszalin

20200701_Michal_Sikorski_232_lr.jpg
arch. Michał Sikorski
Członek Sądu (Referent)
sędzia SARP, oddział Warszawa
IMG_20230531_215118261.jpg
arch. Jacek Wiśniewski
Członek Sądu 

sędzia SARP, oddział Bydgoszcz

sihouette_male.jpg
dr Henryk P. Dąbrowski 
Członek Sądu

dyrektor MAB

Moda_Pradziejowa_2018-05_edited.jpg
Joanna Witulska 
Członkini Sądu

główna specjalistka ds. wystaw MAB

gawinski_sambor.jpg
Sambor Gawiński 
Członek Sądu

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

sihouette_male.jpg
Olgierd Sobkowiak 
Członek Sądu

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego
i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Maciej Czepiel_edited.jpg
Maciej Czepiel 
Członek Sądu

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

1633801190935.jpeg
arch. kraj. Natalia Budnik
Członkini Sądu
sihouette_male.jpg
arch. Małgorzata Schmidt
Członkini Sądu

sędzia SARP, oddział Bydgoszcz

gallery_11110111_brak-opisu.jpg
arch. Marcin Kwietowicz
Członek Sądu 

sędzia SARP, oddział Warszawa

marcin-gawronski-fundacja-miasta-przyszlosci.jpg-kopia.jpg
dr inż. Marcin Gawroński
Członek Sądu 

ekspert ds. rozwiązań proekologicznych

365caf27d25e93158809a436b3d6773b.jpg
arch. Anna Pawlicka-Zabojszcz
Sędzia rezerwowa

sędzia SARP, oddział Bydgoszcz

4. Monika Arczynska, fot A2P2 RGB.jpg
dr inż. arch. Monika Arczyńska
Sekretarka konkursu (bez prawa głosu) 

A2P2

bottom of page