top of page

 

Zapraszamy na dyskusję pokonkursową nt. zwycięskich koncepcji pawilonu ekspozycyjnego oraz założeń wystawy stałej Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Spotkanie odbędzie się online poprzez platformę Zoom pod następującym linkiem: https://us02web.zoom.us/j/88174249298 i będzie transmitowane na kanale Youtube  https://www.youtube.com/@A2P2_pl . Po zakończeniu dyskusji nagranie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Konkursu. Podczas dyskusji pracownia Prolog Sp. z o.o. przedstawi zwycięską koncepcję. Spotkanie będzie moderowane, z możliwością zadawania pytań. Dyskusja odbędzie się 05.12.2023 o godz. 18.00.

 

Mamy przyjemność ogłosić wyniki Konkursu:

 

I miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 50 000,00 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie koncepcji Konkursowej otrzymuje: 
Praca z kodem nadanym przez Platformę 079/ kodem nadanym przez Uczestnika 730012: PROLOG sp. z o.o., ul. Wandy 4/8 53-320 Wrocław.

Pierwszą nagrodę przyznano pracy nr 079 za udaną próbę wdrożenia zasad architektury cyrkularnej opartej na lokalnych zasobach, poprzez wykorzystanie i wyeksponowanie pochodzących z rozbiórki istniejącego obiektu elementów budowlanych czy użycie południowego skrzydła istniejącego budynku do stworzenia centralnego holu wejściowego, punktu początkowego przestrzennej kompozycji przyszłego Muzeum Archeologicznego. Neutralnie przestrzennie strefy wystaw stałych i czasowych, wraz z precyzyjnie zlokalizowaną strefą dostaw, pozwalają na elastyczność w kształtowaniu przyszłych ekspozycji. Rozmieszczone w narożnikach podcienie zapewniają pożądane relacje pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem budynku, pozwalające także małym grupom zwiedzających na przeczekanie złych warunków atmosferycznych. Olbrzymim atutem pracy jest fakt, że wszystkie funkcje zlokalizowano na jednej kondygnacji, co pozwala na uniknięcie kosztotwórczych robót ziemnych oraz zmniejszenie codziennych kosztów eksploatacyjnych. „Odebraną” naturze, poprzez budowę nowego obiektu powierzchnię, zwrócono w całości w postaci brązowego dachu, który z czasem zmieniać się będzie w „tętniące życiem siedliska dla ptaków, owadów i roślin”. 

II miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 30 000,00 zł brutto otrzymuje: 
Praca z kodem 010/122333: Karol Żurawski Pracownia Projektowa, ul. Hauke Bosaka 25, 01-540 Warszawa.

Drugą nagrodę przyznano pracy nr 010 za poetycki racjonalizm, doprowadzoną do technicznego ekstremum skromność środków wyrazu, przewrotną interpretację tradycji budowlanej, zmysłowość użycia materiałów, zaproszenie przyrody do kreowania wnętrz, przestrzenną otwartość na świat, intymny nastrój ekspozycji, zręczność w operowaniu światłem naturalnym, umiejętność posługiwanie się kontrastem proporcji i skali, konsekwencję formalną i lapidarność idei.

III miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 20 000,00 zł brutto otrzymuje:
Praca z kodem 122/370521: Maciej Siuda Pracownia, Hoża 37, 00-521 Warszawa.

Proponowaną architekturę cechuje nie tylko solidna wiedza techniczno-budowlana z zakresu rozwiązań pasywnych, ale i pomysłowość projektowa zapewniająca trafne propozycje funkcjonalne. Projekt piętrowego budynku umiejętnie wplata zachowaną konstrukcję istniejącego pawilonu w nową, elegancką formę architektoniczną. Projekt opiera się na rzetelnej analizie kontekstu jako zbioru zasobów materialnych i specyficznego środowiska klimatycznego. Proponowana abstrakcyjna bryła o współczesnej materialności bez wysiłku dialoguje z kontekstem obecnych na terenie muzeum chat, w ocenie sądu konkursowego słusznie unikając dosłowności. Wśród wszystkich konkursowych projektów ten projekt wyróżnia się najodważniejszą i wiarygodną propozycją architektury niewymagającej aktywnej infrastruktury chłodzącej, wskazując kierunek i podwyższając poprzeczkę dla kolejnych gmachów publicznych.

Równorzędne wyróżnienia otrzymują:
 

  • Praca z kodem 003/221816: Uczestnicy występujący wspólnie INOONI Jakub Zygmunt,
    ul. Mikołowska 4A lok. 126, 41-400 Mysłowice oraz PSBA Przemysław Sokołowski Biuro Architektoniczne, ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce.

Na tle innych koncepcji projekt wyróżnia się sposobem wkomponowania kubatury w krajobraz i kontekst miejsca. Organiczny kształt pawilonu wyłania się spod ziemi, jakby odkrywając przed widzem ukryte artefakty. Owale rzutu nawiązują zarówno do kształtu osady kultury łużyckiej, jak i zakoli linii brzegowej jeziora. Zielone dachy połączone płynnie z polaną piknikową tworzą niewielkie łukowate wzniesienia, których nie brak w tym rejonie. Dopełnieniem nawiązań jest zewnętrzna ażurowa fasada wzorowana na chatach o konstrukcji sumikowo-łątkowej. Pod względem użytkowym koncepcja wymaga specjalnego dostosowania do celów wystawienniczych.

 

  • Praca z kodem 020/563234: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., Plac Solny 4/2, 50 060 Wrocław.

Wyróżnienie przyznano za opracowanie prostych i powściągliwych form, które mimo odcięcia się od wzorów historycznych nawiązują ażurową fasadą w formie plecionki do rozwiązań spotykanych w najdawniejszych osadach. Sprowadzenie części wystawienniczej pod ziemię oddaje symbolicznie charakter pracy archeologa, który wydobywa na światło dzienne artefakty głęboko ukryte. Schemat projektowanego budynku pokazany na umownej osi czasu pokazuje, że mimo rozwoju technologii wciąż łączy nas wiele z ludźmi z czasów prahistorycznych.

 

  • Praca z kodem 025/223598: UGO Hugon Kowalski, ul. Potworowskiego 4, 60 209 Poznań.

Wyróżnienie przyznano za udaną interpretację tradycyjnego budownictwa łączącego typowe dla regionu materiały takie jak strzecha, kamień, drewno, pale otoczaki ze współczesnymi. Okrągła forma budynku w sposób naturalny integruje wszystkie drogi prowadzące do budynku muzeum a zlokalizowane przy wejściach do muzeum podcienie zapewniają właściwą jakość przestrzenną pomiędzy zewnętrzem i wnętrzem. Centralna przestrzeń holu muzealnego, połączona z tarasem zlokalizowanym na dachu, zapewnia pożądaną dla tego typu budynku orientację.

 

  • Praca z kodem 057/185960: Bujnowski Architekci Sp. z o.o., ul. Lwowska 17 m 5 , 00-658 Warszawa. 

Praca charakteryzuje się transparentnością architektury oraz starannie opracowanym i rozbudowanym programem przestrzeni zewnętrznych, z którymi kubatura budynku łączy się harmonijnie poprzez wyjątkowo obszerne podcienia. W połączeniu z całkowitym przeszkleniem fasady stwarza to pożądany efekt wnikania krajobrazu do wnętrza budynku. Szerokie podcienia tworzą dodatkowe możliwości aranżowania wydarzeń w przyległym terenie, niezależnie od warunków atmosferycznych. Jako jeden z niewielu, projekt wykorzystuje część konstrukcji istniejącego pawilonu. Przestrzenie wystawiennicze, stała i czasowa, zlokalizowane obok siebie na jednym poziomie, pozwalają na elastyczne komponowanie ekspozycji.

'

  • Praca z kodem 115/602184: Marek Kuciński Architekt, ul. Syta 112E/6, 02-987 Warszawa

Wyróżnienie przyznano za interesujące zastosowanie tradycyjnego materiału budowlanego jakim jest cegła. Różnorodność proponowanych wątków, a co za tym idzie faktur i światłocienia, w zestawieniu z minimalistycznymi bryłami dało interesujący obraz całości. Warta wspomnienia jest również poprawnie rozwiązana, zlokalizowana na piętrze, strefa wystawiennicza. Jej podział na cztery części niewielkimi holami z widokiem na zewnątrz, pozwala zwiedzającym na łagodne przejście pomiędzy poszczególnymi częściami wystawy stałej.

 

 

 

Gratulujemy! Wkrótce odbędzie się online dyskusja pokonkursowa, do której link zostanie zamieszczony na stronie internetowej Konkursu.

Przypominamy, że do końca dnia (piątek 14 lipca 2023 r.) można składać wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie.

Organizator Konkursu informuje, że ogłoszenie wyników odbędzie się online, na stronie internetowej, w czwartek 16 listopada br. o godz. 17:00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W piątek 28 lipca zakończyła się weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Złożono 162 wnioski, z których 10 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. 152 Uczestników występujących samodzielnie lub wspólnie otrzymało zaproszenie do złożenia Prac Konkursowych. 

Przypominamy o wizycie w terenie, która odbędzie się w piątek 4 sierpnia 2023 r. Zbiórka zaplanowana jest na godz. 12:00 przy pawilonie kasowym, obok głównego parkingu Muzeum (https://goo.gl/maps/zoYPV2Fb4BzEYVca9). Spotkanie będzie trwać ok. 1,5-2 godz. i obejmie oprowadzenie po rezerwacie oraz przedstawienie lokalizacji planowanego pawilonu. 
Ze spotkania zostanie sporządzona notatka, udostępniona następnie w zakładce „Materiały” 
stronie internetowej Konkursu. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wizycie w terenie 
za pośrednictwem Platformy komunikacji, aby Muzeum mogło ustalić odpowiednią liczbę przewodników. 

Ponadto na prośbę Uczestników w zakładce „Materiały” zostały zamieszczone dodatkowe materiały informacyjne na temat historii miejsca i archeologii. 

Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem Platformy komunikacji. 

20 czerwca 2023 roku ogłoszenie o konkursie opublikowano w europejskim dzienniku zamówień publicznych Tenders Electronic Daily (TED) pod numerem 2023/S 117-367990.

Materiały konkursowe znajdują się w zakładce "Materiały" na stronie konkursu
(www.konkurs-biskupin.com)

Komunikacja w konkursie odbywa się poprzez Platformę Komunikacji (www.epk.sarp.pl/#/PublicContestPreview/97134edf-362a-4a33-9e9d-bfd1f0f3d34e)

 

W piątek 28 lipca zakończyła się weryfikacja wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie. Złożono 162 wnioski, z których 10 zostało odrzuconych z przyczyn formalnych. 152 Uczestników występujących samodzielnie lub wspólnie otrzymało zaproszenie do złożenia Prac Konkursowych. 

Przypominamy o wizycie w terenie, która odbędzie się w piątek 4 sierpnia 2023 r. Zbiórka zaplanowana jest na godz. 12:00 przy pawilonie kasowym, obok głównego parkingu Muzeum (https://goo.gl/maps/zoYPV2Fb4BzEYVca9). Spotkanie będzie trwać ok. 1,5-2 godz. i obejmie oprowadzenie po rezerwacie oraz przedstawienie lokalizacji planowanego pawilonu. 
Ze spotkania zostanie sporządzona notatka, udostępniona następnie w zakładce „Materiały” 
stronie internetowej Konkursu. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wizycie w terenie 
za pośrednictwem Platformy komunikacji, aby Muzeum mogło ustalić odpowiednią liczbę przewodników. 

Ponadto na prośbę Uczestników w zakładce „Materiały” zostały zamieszczone dodatkowe materiały informacyjne na temat historii miejsca i archeologii. 

Zachęcamy także do zadawania pytań za pośrednictwem Platformy komunikacji. 

bottom of page